Online Lingua

MIRËSEERDHËT

TE SHËRBIMI NDËRKOMBËTAR I PËRKTHIMEVE !!!

Gëzohemi se mund t’ju përshëndesim në faqen tonë të Internet-it.
Ekipi i agjencisë sonë të përkthimeve ju ofron përkthime, përkthime të vërtetuara dhe teknike si edhe korrigjime të dokumenteve ekzistuese dhe përkthime me gojë.

Ne nuk jemi një agjenci shumë e madhe, prandaj i bëjmë të gjitha përkthimet me shumë kujdes dhe me çmime të arsyeshme (duke filluar nga 17€/faqe – në varësi të gjuhës, të madhësisë së porosisë, të terminologjisë dhe të vështirësisë).

Në kuadrin e shërbimeve tona të përkthimeve ju ofrojmë:

 • përkthim gjermanisht
 • përkthim anglisht
 • përkthim italisht
 • përkthim çekisht
 • përkthim sllovakisht
 • përkthim frëngjisht
 • përkthim spanjisht
 • përkthim portugalisht
 • përkthim hollandisht
 • përkthim tailandisht
 • përkthim farsi/urdu/persisht
 • përkthim rusisht
 • përkthim polonisht
 • përkthim hungarisht
 • përkthim bullgarisht
 • përkthim rumanisht/moldavisht
 • përkthim sllovenisht
 • përkthim ukrainisht
 • përkthim estonisht/letonisht/lituanisht
 • përkthim turqisht/arabisht
 • përkthim shqip/maqedonisht
 • përkthim kinezisht/japonisht

Të gjitha kombinimet e dëshiruara të gjuhëve janë të mundshme! Për të gjitha gjuhët e tjera të botës mund të na pyetni!

Cilësia e lartë, saktësia dhe niveli tërheqës i raportit çmim-prodhim që karakterzojnë përkthimet tona që bëhen nga një ekip folësish që kanë gjuhën përkatëse si gjuhë amtare bazohen në një përgatitje universitare, punë profesionale dhe përvojë të shumëanëshme.

Ju ofrojmë:

 • një raport shumë të mirë midis çmimit dhe prodhimit
 • shërbime online
 • afate të shkurtëra/pak kohë pas dhënies së porosisë
 • disponibilitet 24 orësh
 • besueshmëri, cilësi, fleksibilitet, korrektesë, kompetencë specifike
 • përkthime pa pagim taksash për ndërmjetësimin

© 2007 - 2024 onlinelingua.com, created weirich.cz